Ucz się od najlepszych

Kurs jest wynikiem połączonych działań ekspertów z Polski i Norwegii

Praktyczna wiedza

Tematyka dobrana do
specyfiki zajęć AAI

Interaktywne zadania

Podstawą zdobywania wiedzy, jest możliwość jej testowania

Pomocna społeczność

Grupa 15 os. z Polski biorących udział w pilotażu

Zapisz się na nas kurs i skorzystaj z doświadczeń najlepszych trenerów

Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów

0% Ukończone
0/72 Etapy

Zapisz się na zaawansowany kurs dla przewodników psów pracujących w dogoterapii! Jest to kolejny krok na Twojej ścieżce edukacyjnej. 

Zdobędziesz wiedzę z zakresu pracy z psem oraz wsparcia, jakie może dać obecność psa w zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych. Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

  • międzynarodowe standardy i definicje
  • wsparcie psa na zajęciach edukacyjnych
  • komunikacja pies-pies i człowiek-pies, 
  • potrzeby i słabości psa,
  • analiza zachowań psa, 
  • teorie szkolenia psa, 
  • dopasowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb zwierzęcia,
  • sposoby uczenia się psa – jak wykorzystać jego potencjał?
  • jak zadbać o dobrostan psa pracującego?
  • podstawy weterynarii;

Zyskaj nowe kompetencje zawodowe dzięki naszemu kursowi

Magdalena Nawarecka — Prezes Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom

Cel projektu

Rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów. Projekt jest realizowany w partnerstwie polsko-norweskim z organizacją Dyrenbar Omsorg.
Gotowy kurs będzie uzupełniony o staże.  Podczas fazy pilotażowej przeszkolonych zostanie 15 dogoterapeutów z Polski, którzy otrzymaja międzynarodowy certyfikat. Uczestnikami będą os. zawodowo zajmujące się edukacja, zwłaszcza skierowaną do dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Rezultaty

Rezultatem będzie podniesienie jakości polskiej edukacji w sektorze dogoterapii, zmniejszenie barier dostępu (poprzez e-learning), rozwój polskiej kadry edukacyjnej i terapeutycznej. Kurs i platforma e-learningowa będą rozwijane po zakończeniu projektu i dostępne dla uczestników z Polski, a w przyszłości także z innych państw Europy. Rezultaty będą upowszechnione na konferencji w Polsce dla 100 uczestników i podczas seminarium w Norwegii dla 30 os. 

Partnerstwo projektowe

SZL to organizacja pożytku publicznego. Prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne w placówkach medycznych, edukacyjnych i opiekunńczych. Pracuje z wiodącymi instytucjami w Polsce: Centrum Zdrowia Dziecka, Kliniką Budzik czy Centrum Alzheimera. Wspiera szkoły – poprzez zajęcia z profilaktyki pogryzień oraz realizację edukacji włączającej (min. czytanie z psami, wsparcie społeczne i emocjonalne). Działa w obszarze profesjonalizacji dogoterapii. Z partnerami z Europy tworzy standardy szkolenia dogoterapeutów.

Dyrenbar Omsorg ma bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie szkolenia psów i ludzi jako zespołów, gromadzone od 2006 r. Jest wiodącą instytucją w Norwegii w zakresie interakcji człowiek-zwierzę. Opracowuje scenariusze interwencji z udziałem zwierząt (Animal Assisted Interewentions) dla różnych grup użytkowników. Wraz z Norweskim Uniwersytetem Przyrodniczym NCofA oferuje kurs uniwersytecki w AAI, który daje 15 punktów ECTS. Ponadto kształci wolontariuszy ze swoim psami w zakresie Animal Assisted Activites. Współpracuje w zakresie teorii, jak i rozwiązań praktycznych z Norweskim Związkiem Kynologicznym. Więcej na www.dyrebaromsorg.no

Opinie osób uczestniczących w innych naszych projektach

Ogromnie polecam szkolenia prowadzone przez instruktorów Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Informacje są przekazywane w sposób interesujący, zrozumiały w przyjaznej atmosferze. Dużo zajęć praktycznych pomaga w utrwaleniu zdobytej wiedzy. Szkolenia pozwoliły mi na spojrzenie z innej perspektywy na relacje człowiek-pies oraz zachęciły do odczytywania i dokładnej obserwacji potrzeb mojego pupila. Instruktorki nauczyły mnie, że praca nad emocjami psa jest kluczowym elementem w kontakcie z człowiekiem. Serdecznie dziękuję za wsparcie i cenne rady całemu zespołowi!!!

Ewa
Bardzo merytoryczne i profesjonalne kursy poparte doświadczeniem praktycznym. Nauka łączy się z praktyką i pozwala nabyć wiedzę o tym na czym polega AAI. Prowadzący w przejrzysty i przystępny sposób przekazują to co sami potrafią w przyjaznej atmosferze. Dodatkowo przekazane materiały pozwalają korzystać z wiedzy również po zakończeniu zajęć.

Ola

Zapoznaj się ze manualem w interaktywnej formie! Manual został przygotowany jako pomoc do szkolenia stacjonarnego. Jako przyszły instruktor poznasz ogólne zasady treningu, sposoby pracy z zespołami AAI, oraz podstawowe wytyczne obowiązujące wszystkich trenerów.  Z drugiej – teoretycznej – części podręcznika poznasz niezbędne do pracy w AAI informacje – dotyczące grup docelowych, dobrostanu psa, podstawowej wiedzy w zakresie pracy z psem. Jest to ułatwienie w planowaniu treningów praktycznych i dostosowywaniu ich do realiów pracy. Zespoły, które będą mogły warsztatowo przetestować różne scenariusze zajęć i potencjalne zachowania pacjentów będą lepiej przygotowane do praktycznej profesjonalnej pracy. 

 


Czytaj (PL)


Czytaj (EN)