O projekcie

Projekt „Zaawansowany kurs blended-learningowy dogoterapii dla profesjonalistów” korzysta z dofinansowania o wartości 106 tys. EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów.

SZL to organizacja pożytku publicznego, która od 2008 roku prowadzi zajęcia terapeutyczne i edukacyjne z udziałem zwierząt w placówkach edukacyjnych, medycznych i opiekuńczych. Nasze zwierzęta z przewodnikami pracują w takich miejscach jak Klinika Budzik, Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Alzheimera, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica i w innych.

SZL od 2010 roku prowadzi szkolenia i kursy w obszarze AAI, egzaminuje i testuje zespoły człowiek – pies, a od 2016 roku wdraża do pracy także koty.  W naszej pracy wspieramy się doświadczeniem praktyków (trenerów psów i kotów) oraz wsparciem ekspertów naukowych ze współpracujących z SZL uczelni – Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Polskiej Akademii Nauk. 

Od 2015 roku SZL jest członkiem IAHAIO i aktywnie działa na rzecz popularyzacji standardu tej organizacji w Polsce, dążąc do poprawy jakości szkoleń na rynku AAI w Polsce, a także do stworzenia jednolitego systemu certyfikacji, zapewniającego przejrzystość uprawnień i bezpieczeństwo zajęć. OD 2016 jako lider lub członek międzynarodowych partnerstw SZL tworzy kursy certyfikujące w obszarze AAI, w których uczestniczą kursanci z Europy. 

Współpraca z SGGW zaowocowała także w 2020 pierwszymi szkoleniami w obszarze dobrostanu zwierząt gospodarskich i możliwości ich wykorzystania w terapii osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Misja organizacji wspierana jest przez 40 wolontariuszy z psami i kotami, którzy odwiedzają placówki i prowadzą zajęcia. Każdego roku w kursach SZL bierze udział kilkudziesięciu przewodników zwierząt, a w 2021 roku na nasze kursy zapisało się już ponad 110 osób chcących kształcić się w obszarze AAI.

DO od 13 lat szkoli zespoły człowiek-zwierzę, kształci wolontariuszy w zakresie AAI, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Od 2008 roku do chwili obecnej młodzież pracuje w DO jako stażyści w ramach swoich programów nauczania. 

DO prowadzi AAI w kilku szkołach podstawowych, dla dzieci chorych psychicznie w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo, dla niepełnosprawnych dzieci – mieszkańców w Ljungbyveien Residences. Rehabilitację poprzez pracę z młodymi dorosłymi.  Realizuje projekt “Walk a dog”-projekt z młodymi dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi wraz z The Norwegian Council for Mental Health .  Prowadzi program badań zdrowotnych z AAI dla młodych dorosłych w The Cato Center, zatwierdzony przez Regionalną Komisję Etyki Badań Medycznych (REK). 

Przeprowadza liczne procesy badawcze m.in. w Szpitalu Sunnaas – badanie RCT, zatwierdzone przez REK. Badanie RCT wpływu AAI na osoby z demencją, zatwierdzone przez REK.  

Departament Zdrowia w Norwegii poprosił i sfinansował DO o opracowanie krajowych wytycznych dotyczących AAI, opublikowanych w 2010 roku. DO opracowała program nauczania dla programu szkolnictwa wyższego w zakresie AAI, który jest zatwierdzony przez NOKUT i realizowany wspólnie z Norweskim Uniwersytetem Nauk Przyrodniczych. Program ten, który w sumie daje 45 punktów, w ostatnich latach przyjął ponad 1000 studentów. Norwegian Agricultural Quality System and Food Branding Foundation jest partnerem wraz z NMBU w kursie AAI z udziałem zwierząt hodowlanych.

Wspólnie z polskim partnerem (SZL), DO stworzyła społeczność ICofA-aai.com. zrzeszającą ekspertów z ponad 20 różnych krajów, takich jak: USA, GB, BG, FI, DK, SV, HU, PL, RO, CN, DE, IL, IS, IT, JP, LV, MA, SI, SK i innych.  Do tej pory strona ma 559 użytkowników, 392 studentów, a od momentu uruchomienia strony jesienią 2020 roku, miała ponad 44.000 odsłon. DO ma profesjonalne partnerstwo z Norwegian University of Life Sciences, Norweski Związek Kynologiczny, AniCura, i jest pełnoprawnym członkiem Int. Ass. of Human-Animal Interaction Organizations i The Int. Society for Anthrozoology.

Poznaj naszych instruktorów

Kadra projektu to instruktorki i trenerki dwóch doświadczonych instytucji zajmujących się terapią i edukacją z udziałem psów. Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom (w Polsce) i Dyrebar Omsorg (w Norwegii) od lat popularyzują dogoterapię i wprowadzają międzynarodowy standard do krajowych programów edukacyjnych.

Line Sandstedt

– absolwentka studiów podyplomowych z zakresu edukacji specjalnej i coachingu.  Behawiorystka i treserka psów, zajmuje się selekcją psów na potrzeby pracy w AAI. Jest odpowiedzialna za edukację prowadzoną w DO, w tym szkolenie zespołów człowiek-zwierzę.  Prowadziła m.in. projekt dotyczący nauczania wspomaganego przez zwierzęta wraz z Norweską Organizacją Dyslektyczną. 

Magda Nawarecka-Piątek

 – instruktorka AAI z 15 letnim doświadczeniem, autorka kursów stacjonarnych, e-learningowych zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Koordynatorka programów terapeutycznych i edukacyjnych z udziałem zwierząt w takich placówkach jak Centrum Alzheimera, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica, Klinika Budzik. Pedagog, terapeutka integracji sensorycznej. 

Christine Olsen

jest magistrem etologii oraz otrzymała doktorat w zakresie zdrowia publicznego, w ramach którego koncentruje się na interwencjach z udziałem zwierząt i ich wpływie na zdrowie psychiczne i fizyczne.  Każdego roku wygłasza wykłady na temat AAI w różnych krajach i posiada ogromną międzynarodową sieć kontaktów w dziedzinie AAI.  Dr Olsen jest założycielką i przewodniczącą zarządu Dyrebar Omsorg, była  przewodniczącą grupy zadaniowej IAHAIO ds. małych zwierząt w programach wizytujących, w których uwzględniono koty. Dr Olsen opublikował kilka recenzowanych prac, które są często cytowane.  

Sabina Złotorowicz-Ryś

jest zoopsycholożką oraz certyfikowaną trenerką psów. Sabina jest również terapeutką zajęciową, ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami. Jako instruktorka Animal Assisted Intervention (dogoterapii) przygotowuje psy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej. Jako zoopsycholożka prowadzi grupy szkoleniowe, zajęcia indywidualne, konsultacje, i seminaria. Pracuje z psami pracującymi (dogoterapia, ratownictwo) jak również z psami o różnych dysfunkcjach i potrzebach.