ODPOWIEDZIELIŚMY NA PYTANIA

  • Jak angażować uczniów i uczennice do nauki? 
  • Jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami? 
  • Jak łączyć edukację włączającą / alternatywną zdogoterapią?
  • Czy wsparcie psa jest skuteczną pomocą w trakcie zajęć? 
  • Jak aranżować zajęcia AAE? (polskie i międzynarodowe praktyki)
  • W jakich obszarach psy mogą wspierać edukację młodych osób? 
  • Jak przygotować psy do pracy w szkole?
  • Jakie istnieją dobre programy edukacyjne z udziałem psów i o psach! 

Obejrzyj zarejestrowane wykłady!