Poznaj Manual dla instruktora prowadzącego szkolenie stacjonarne

Zapoznaj się ze manualem w interaktywnej formie! Manual został przygotowany jako pomoc do szkolenia stacjonarnego. 

W pierwszej części podręcznika poznasz ogólne zasady treningu, sposoby pracy z zespołami AAI, oraz podstawowe wytyczne obowiązujące wszystkich trenerów. 
Z drugiej – teoretycznej – części poznasz niezbędne do pracy w AAI informacje:

  • dotyczące grup docelowych, dobrostanu psa,
  • podstawowej wiedzy w zakresie pracy z psem.

Manual pomoże Ci w planowaniu treningów praktycznych i dostosowywaniu ich do realiów pracy. Zespoły, które będą mogły warsztatowo przetestować różne scenariusze zajęć i potencjalne zachowania pacjentów będą lepiej przygotowane do praktycznej profesjonalnej pracy.

Manual składa się z podręcznika oraz dodatkowych materiałów w formie video.


Obejrzyj


Przeczytaj